Zbirno predelovalne skupine odpadne električne in elektronske opreme

Zaradi poenostavitve pri zbiranju, transportu in obdelavi odpadne EEO, se vsa oprema iz 10 razredov in štirih podrazredov združuje v t.i. zbirno predelovalne skupine (ZPS).

Naprave in aparati v posamezni ZPS so lahko sorodni po velikosti ali pa imajo podobne postopke obdelave in reciklaže (npr. odpadne naprave za hlajenje in zamrzovanje zahtevajo posebna ravnanja odplinjevanja, izpuščanja in zajem olja ter končne predelave).

Zbirno predelovalna skupina Razred EEO Opis razreda
1. VGA 1 Velike gospodinske naprave
(odpadne velike gospodinjske naprave) 5 Oprema za razsvetljavo
10 Avtomati
(ki ne vsebujejo ozonu škodljivih snovi)
2. HZA  1a Naprave za hlajenje in zamrzovanje
(odpadne naprave za hlajenje in zamrzovanje) 10 Avtomati
(ki vsebujejo ozonu škodljive snovi)
3. EKRANI 3a Zasloni osebnih in prenosnih računalnikov
(odpadni TV sprejemniki, zasloni in slikovne cevi) ter drugi zasloni
4a Televizijski sprejemniki
4. MGA 2 Male gospodinjske naprave
(odpadna mala električna in elektronska oprema) 3 Oprema za IT in telekomunikacije
4 Oprema za zabavno elektroniko
5 Oprema za razsvetljavo
6 Električno in elektronsko orodje
7 Igrače, oprema za prosti čas in šport
8 Medicinski pripomočki
9 Instrumenti za spremljanje in nadzor
5. SIJALKE (odpadne plinske sijalke) 5a Plinske sijalke