Oprema iz gospodinjstev in oprema za profesionalno uporabo

Glede na način uporabe se električna in elektronska oprema razvršča med:
– opremo iz gospodinjstev »g EEO«, ali
– opremo, ki ni oprema iz gospodinjstev »ng EEO«.

Med opremo iz gospodinjstev spada tudi oprema, ki se uporablja v poslovne namene in je po svoji sestavi in načinu uporabe enaka kot oprema v gospodinjstvih (gospodinjski aparati, kot so hladilniki, računalniki, sijalke, itd.).

Tipični predstavniki opreme, ki pa ni oprema iz gospodinjstev, so na primer hladilne vitrine (iz trgovin), večji pralni in pomivalni stroji (iz pralnic in restavracij), različna laboratorijska oprema, registrirne blagajne, fotokopirni stroji, telefonske centrale, obločni varilni aparati, medicinska oprema in avtomati za samodejno izdajo raznovrstnih izdelkov.