Vizija

Postati prvi izbor med ponudniki okoljskega inženiringa in prepoznaven partner v slovenskem in širšem evropskem prostoru.

Poslanstvo

Poslanstvo vidimo kot natančno prepoznavanje potreb poslovnih partnerjev in izvajanju okoljskih obveznosti, s katerimi se srečujejo podjetja pri svojem poslovanju. K reševanju teh nalog pristopamo osredotočeni le na tiste obveznosti,  katere so pomembne za podjetja v določenem trenutku. Ne prodajamo praznih obljub in izmišljenih storitev. Transparentnost poslovnega odnosa in misel na okoljsko in družbeno odgovornost sta osnova in temelja delovanja podjetja.