Prepuščanje OEEO in odpadnih PBA izvajalcem javne službe ali distributerjem

Končni uporabniki – pravne osebe imajo možnost brezplačnega prepuščanja OEEO iz gospodinjstev in odpadnih PBA v zbirnih centrih IJS. Informacije o lokacijah zbirnih centrov in odpiralnih časih najdete na tej povezavi.

Končni uporabniki – pravne osebe, lahko OEEO iz gospodinjstev prepustijo tudi na prodajnem mestu trgovcev ali distributerjev pod sledečimi pogoji:

  • istočasen nakup naprave ali aparata, ki se uvršča v isti razred opreme kot OEEO,
  • število kosov prepuščene OEEO je omejeno na količino, ki je predmet nakupa,
  • OEEO ob prepuščanju trgovcem ali distributerjem ni poškodovana ali uničena tako, da je ni mogoče prenašati ali ogroža zdravje ljudi (v tem primeru jo morajo končni uporabniki prepustiti IJS).

Končni uporabniki – pravne osebe, lahko odpadne PBA prepustijo trgovcem ali distributerjem v neomejenih količinah.

POMEMBNO: Distributerji in izvajalci javne službe končnim uporabnikom ne izdajajo potrdila o oddaji (evidenčnega lista).

Prepuščanje OEEO iz gospodinjstev in odpadnih PBA izvajalcem javne službe ali distributerjem ne velja za:

  • distributerje, ki morajo OEEO in odpadne PBA oddati zbiralcu, oddajo pa na zahtevo inšpekcije dokazovati z evidenčnim listom,
  • podjetja, ki se ukvarjajo s servisom ali predelavo naprav in aparatov.