Prepuščanje OEEO iz gospodinjstev, PBA in ABA izvajalcem javne službe

Potrošniki lahko brezplačno prepuščajo OEEO iz gospodinjstev ter odpadne PBA in odpadne ABA lokalnim izvajalcem javne službe ravnanja z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov. S tem namenom izvajalci javne službe upravljajo z zbirnimi centri, ki so opremljeni za prevzemanje in začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, med katere spadajo tudi odpadne baterije in akumulatorji ter nekateri razredi električne in elektronske opreme (na primer: hladilne naprave, monitorji, televizorji in sijalke).

OEEO iz gospodinjstev in odpadne PBA lahko v zbirnih centrih izvajalcev javne službe prepuščajo tudi končni uporabniki – pravne osebe. To ne velja za:

  • distributerje, ki morajo OEEO in odpadne PBA oddati zbiralcu, oddajo pa na zahtevo inšpekcije dokazovati z evidenčnim listom,
  • podjetja, ki se ukvarjajo s servisom ali predelavo naprav in aparatov.

 

Prepuščanje v akcijah zbiranja nevarnih odpadkov

Izvajalci javne službe v sodelovanju z zbiralci vsaj enkrat letno organizirajo akcije zbiranja nevarnih odpadkov, v okviru katere občani lahko prepustijo tudi odpadne PBA, ABA in sijalke.

Seznam izvajalcev javne službe, njihovih zbirnih centrov in informacije v zvezi s prepuščanjem OEEO, odpadnih PBA in ABA, dobite na tej povezavi.