Katere pravne osebe so končni uporabniki odpadnih baterij in akumulatorjev?

Vsi pravni subjekti, pri katerih zaradi opravljanja dejavnosti nastajajo odpadne baterije in akumulatorje. Okvirno jih lahko delimo na:
– proizvodna podjetja,
– storitvena podjetja (hoteli, banke, zavarovalnice),
– javne zavode (bolnišnice, zdravstveni domovi, šole, kulturni domovi),
– državne institucije (upravne enote, občine, ministrstva, policija, vojska),
– serviserje naprav, ki vsebujejo odpadne baterije in akumulatorje, vključno s podjetji, ki se ukvarjajo z razgradnjo teh naprav,
– druge končne uporabnike.
Končni uporabniki so dolžni odpadne baterije in akumulatorje zbirati in hraniti v za to namenjenem zabojniku, ločeno od drugih vrst odpadkov.

Komu končni uporabniki prepustijo oziroma oddajo odpadne PBA?

PBA končni uporabniki lahko:
– prepustijo na prodajnih mestih distributerjev (dobaviteljev PBA) in sicer v neomejeni količini. Prepuščanje odpadnih PBA ne sme biti pogojeno z nakupom novih. Distributer jih mora prevzeti tudi če so druge blagovne znamke, kot jo prodaja sam.
– prepustijo v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih upravljajo izvajalci javne službe,
– prepustijo v akcijah zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih organizirajo izvajalci javne službe ali zbiralci,
– oddajo pogodbenim zbiralcem nosilca skupnega načrta. Zbiralec jih prevzame pri končnem uporabniku ali pa jih ta dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.

POMEMBNO: Distributerji in izvajalci javne službe ne prevzemajo odpadnih PBA od serviserjev naprav, ki vsebujejo PBA in od podjetji, ki se ukvarjajo z razgradnjo teh naprav! Odpadne PBA morajo obvezno oddati pogodbenim zbiralcem.

Komu končni uporabniki oddajo odpadne IBA in ABA?

IBA in ABA morajo končni uporabniki oddati pogodbenemu zbiralcu. Zbiralec jih prevzame pri končnem uporabniku ali pa jih ta dostavi v zbiralnico, ki jo upravlja zbiralec.

Ali je prepuščanje in oddajanje odpadnih PBA, IBA in ABA za končne uporabnike brezplačno?

DA – vendar je brezplačen prevzem pri končnih uporabnikih pogojen z minimalno prevzemno količino (50 kg PBA, 300 kg za svinčeve IBA in ABA). Če je količina manjša, se odvoz smatra kot nadstandardna storitev, ki se doplača v skladu s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi BA, objavljenimi na tej spletni strani. Prav tako pogodbenemu zbiralcu ni potrebno brezplačno prevzeti odpadnih PBA in IBA od serviserjev naprav, ki vsebujejo PBA in IBA in od podjetij, ki se ukvarjajo z razgradnjo teh naprav.

Potrdilo ob prepustitvi ali oddaji odpadnih PBA, IBA in ABA?

Distributerji in izvajalci javne službe ne izdajajo evidenčnih listov končnim uporabnikom ob prepuščanju odpadnih PBA.
Končni uporabniki prejmejo evidenčni list ob vsaki oddaji odpadnih PBA, IBA ali ABA pogodbenim zbiralcem, ne glede na način oddaje.

Kakšna je razlika med prepuščanjem in oddajanjem?

Pri prepuščanju končni uporabnik ne prejme potrdila o oddaji (evidenčnega lista). Končni uporabniki – pravne osebe lahko prepuščajo samo odpadne PBA in sicer distributerjem (dobaviteljem) ali izvajalcem javne službe. V primeru, da odpadne PBA oddajo zbiralcu to pomeni “oddajo” in obvezen izpis evidenčnega lista.

Odpadne IBA in ABA morajo končni uporabniki oddati zbiralcu in prejeti evidenčni list.