Katere pravne osebe so končni uporabniki odpadne EEO?

Končni uporabniki – pravne osebe so poslovni subjekti, pri katerih zaradi opravljanja dejavnosti ali storitev nastaja odpadna EEO. Glede na njihovo dejavnost, jih lahko delimo na:

  • proizvodna podjetja,
  • storitvena podjetja (hoteli, banke, zavarovalnice),
  • javne zavode (bolnišnice, zdravstveni domovi, šole, kulturni domovi),
  • državne institucije (upravne enote, občine, ministrstva, policija, vojska),
  • serviserji EEO,
  • druge končne uporabnike.

Končni uporabniki so dolžni odpadno EEO zbirati in hraniti v primernih zabojnikih ali paletah, ločeno od drugih vrst odpadkov.

Komu končni uporabniki oddajo odpadno EEO?

Končni uporabniki – pravne osebe lahko odpadno EEO oddajo pooblaščenim zbiralcem in prevoznikom TRIGANE, v primeru lastne dostave pa v zbiralnicah, ki jih upravljajo pogodbeni zbiralci TRIGANE. Odpadno opremo iz gospodinjstev lahko pravne osebe prepustijo tudi v zbirnih centrih izvajalcev javne službe. V tem primeru ne prejmejo evidenčnega lista!

Ali je oddajanje odpadne EEO za končne uporabnike – pravne osebe brezplačno?

DA – v primeru, ko so doseženi minimalni količinski standardi ob prevzemu na lokaciji pravne osebe. V nasprotnem primeru se šteje prevzem kot nadstandardna storitev in obračuna skladno z določili Splošnih pogojev ravnanja z OEEO.
Ob lastni dostavi odpadne EEO v zbiralnico pogodbenega zbiralca, minimalnih količinskih standardov ni!

Potrdilo ob oddaji odpadne EEO?

Ne glede na to, ali končni uporabnik sam dostavi odpadno EEO v zbiralnico, ali pa jo na njegovi lokaciji prevzame zbiralec, prejme evidenčni list. Izjema je prepuščanje odpadne EEO iz gospodinjstev izvajalcem javne službe.