Zakaj smo najboljša izbira?

Podjetja si želijo transparentnosti naročene storitve, pri čemer v ospredje prihaja cena zbiranja in predelave nastalih odpadkov ob upoštevanjem maksimalnega varovanja okolja. Realna vrednost opravljenih storitev je eden izmed odločilnih dejavnikov pri izbiri ponudnikov. Slovenski proizvajalci – plačniki storitev postajajo vedno bolj osveščeni ter znajo dobro preceniti vrednost storitve.

Katere so naše konkurenčne prednosti in v čem je naš poslovni model boljši od ostalih?

  1. Osnova poslovnega modela je sprejemljiv strošek za opravljene storitve zbiranja in predelave. Podjetje Trigana sodeluje z znanimi in kredibilnimi izvajalci, posluje z nizkimi stroški, brez nepotrebnih aktivnosti samopromocije in marketinga, ki bi bremenile proizvajalce, dodana vrednost storitve pa je zmerna.
  2. Cilj našega podjetja ni ponujanje nepotrebnih dodatnih storitev, niti ne ustvarjanje potreb naročnika. Izhajamo iz ideje, da so potrebe po izpolnjevanju obveznosti okoljske zakonodaje, ki jih ima naročnik v omenjenih okvirjih, jasne. S tem se osredotočamo samo na izvajanje zastavljenih nalog, ki jih prejmemo s strani naročnika.
  3. Naš poslovni teži k poenostavljanju procesov dela v sodelovanju s proizvajalci. Partnerjem nudimo elektronski način poslovanja, s tem pa minimalne časovne bremenitve in razumljivost.

 

Prepričani smo, da je naš poslovni model pripravljen tako, da v popolnosti argumentira storitev in plačilo zanjo, način sodelovanja pa zadovoljuje potrebe naročnika.