Končni uporabniki (pravne osebe), distributerji in izvajalci javne službe lahko dostavijo odpadno električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje v zbiralnice, ki jih upravljajo naši pogodbeni zbiralci.

Dostavo OEEO, PBA, IBA in ABA je potrebno predhodno najaviti nosilcu skupnih načrtov TRIGANANavodila za najavo dobite tukaj.

Zbiralnice odpadnih baterij in akumulatorjev
BLOK d.o.o. PE Ljubljana BLOK d.o.o. PE Logatec Eko Les Plus d.o.o.
Šlandrova ulica 4a, 1231 Ljubljana – Črnuče IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec Partizanska ulica 11, 2319 Poljčane
Delavniki med 7:00 in 14:00 Delavniki med 7:00 in 14:00 Delavniki med 8:00 in 16:00
Odpadek: PBA, IBA, ABA Odpadek: PBA, IBA, ABA Odpadek: PBA, IBA, ABA
Klas. št.: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, Klas. št.: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, Klas. št.: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*,
16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34
http://www.blok.si http://www.blok.si http://www.ekolesplus.si
TAB d.d. PE Ljubljana TAB d.d. PE Maribor TAB d.d. PE Mežica
Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana Koroška cesta 49, 2000 Maribor Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem
Delavniki med 7:00 in 15:00 Delavniki med 7:00 in 15:00 Delavniki med 7:00 in 15:00
Odpadek: IBA, ABA Odpadek: IBA, ABA Odpadek: IBA, ABA
Klas. št.: 16 06 01* Klas. št.: 16 06 01* Klas. št.: 16 06 01*
http://www.tab.si http://www.tab.si http://www.rm-mpi.si
Zbiralnice odpadne električne in elektronske opreme
BLOK d.o.o. PE Ljubljana BLOK d.o.o. PE Logatec AURENIS d.o.o. PE TOLMIN
Šlandrova ulica 4a, 1231 Ljubljana – Črnuče IOC Zapolje II 7, 1370 Logatec Poljubinj 112, 5220 Tolmin
Delavniki med 7:00 in 14:00 Delavniki med 7:00 in 14:00 Delavniki med 7:00 in 15:00
Zbiralnica sprejema vse razrede OEEO Zbiralnica sprejema vse razrede OEEO Zbiralnica sprejema vse razrede OEEO
http://www.blok.si http://www.blok.si http://www.aurenis.si