Uvrstitev OEEO v seznam odpadkov

V skladu s seznamom odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES, se odpadna EEO uvršča med odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami (uvrstitev je narejena v povezavi z zbirno predelovalnimi skupinami in razredi EEO):

1 VGA (odpadne velike gospodinjske naprave) Razred 1 Velike gospodinjske naprave
20 01 36 – zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21*,  20 01  23* in 20 01 35* Razred 5 Oprema za razsvetljavo
16 02 14 – zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13 Razred 10 Avtomati 
20 01 35* – zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena v 20 01 21* in 20 01 23*
16 02 13* – zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12
2 HZA (odpadne naprave za hlajenje in zamrzovanje) Podrazred 1a Naprave za hlajenje in zamrzovanje
16 02 11* – zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC, HFC Razred 10 Avtomati
20 01 23* – zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
3 EKRANI (odpadni TV sprejemniki, zasloni in slikovne cevi) Podrazred 3a Zasloni računalnikov
16 02 13* – zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12 Podrazred 4a Televizijski sprejemniki
20 01 35* – zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena v 20 01 21* in 20 01 23*
4 MGA (odpadna mala električna in elektronska oprema) Razred 2 Male gospodinjske naprave
16 02 14 – zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13 Razred 3 Oprema za IT in telekomunikacije
20 01 36 – zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21*,  20 01  23* in 20 01 35* Razred 4 Oprema za zabavno elektroniko
16 02 13* – zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12 Razred 5 Oprema za razsvetljavo
20 01 35* – zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena v 20 01 21* in 20 01 23* Razred 6 Električno in elektronsko orodje
Razred 7 Igrače, oprema za prosti čas, šport
Razred 8 Medicinska oprema
Razred 9 Instrumenti za spremljanje in nadzor
5 SIJALKE (odpadne plinske sijalke) Podrazred 5a Plinske sijalke
20 01 21* – fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro