Klasifikacijski seznam odpadkov

V skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov, se odpadne baterije in akumulatorji uvrščajo med odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami:

  • 16 06 01*  Svinčeve baterije
  • 16 06 02* Nikelj-kadmijeve baterije
  • 16 06 03* Baterije, ki vsebujejo živo srebro
  • 16 06 04 Alkalne baterije (razen 16 06 03*)
  • 16 06 05 Druge baterije in akumulatorji
  • 20 01 33* Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ali 16 06 03* ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje
  • 20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33

 

Katera klasifikacijska številka je pravilna?

Mešane odpadne PBA se označujejo s klasifikacijsko številko 20 01 33* (* = nevarni odpadek), kljub temu, da večina odpadnih PBA spada med nenevarne odpadke (npr. alkalne baterije, NiMh in Li-ionski akumulatorji). Ker se v istem zabojniku zbirajo tudi odpadne PBA, ki vsebujejo nevarne snovi (npr. živosrebrne gumbaste baterije ročnih ur ali nikelj-kadmijevi akumulatorji ročnih orodij), se mora s celotnim odpadkom ravnati kot z nevarnim.

Klasifikacijske številke niso povezane z vrsto odpadnih baterij in akumulatorjev (PBA, IBA, ABA), ampak definirajo sestavo odpadka in njegove kemijske elemente. Spodnja tabela naj vam bo v pomoč pri določanju klasifikacijskih številk. Poenostavljen pregled kemijskih elementov, ki sestavljajo posamezne BA je na voljo na naši podstrani Baterije ali akumulatorji? Podrobnejše informacije pa najdete na tej povezavi.

Kemijska sestava odpadnih baterij in akumulatorjev Klas. št. odpadka
Mešane PBA (AlMn, ZnC, NiCd, NiMh, Ag2O, Li) 20 01 33*
Svinčevi avtomobilski akumulatorji 16 06 01*
Svinčeve industrijske BA (npr. UPS akumulatorji) 16 06 01*
Ločeno zbrani NiMh ali Li-ionski akumulatorji 16 06 05
Skupaj zbrani NiMh in Li-ionski akumulatorji 20 01 34
Ločeno zbrani nikelj-kadmijevi akumulatorji (npr. akumulatorji ročnih orodij) 16 06 02*
Ločeno zbrane živosrebrne baterije (npr. baterije ročnih ur) 16 06 03*
Specializirani ločeno zbrani industrijski nikelj-kadmijevi akumulatorji 16 06 02*