Podjetje Trigana je mlado podjetje z zelo izkušeno ekipo. Dobro poznavanje zakonodaje s področja varovanja okolja in odpadkov, sodelovanje z mnogimi podjetji v Sloveniji in tujini ter razumevanje situacije, v kateri so se le-ta zaradi okoljskih obveznosti znašla, nam dajejo podlago za ponujanje celostnih storitev okoljskega inženiringa, svetovanja in upravljanja z masnimi tokovi odpadkov.

Poslovanje podjetja Trigana je osredotočeno na izvajanje obveznosti poslovnih subjektov, ki jim okoljska zakonodaja narekuje ustrezna ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji ter odpadno električno in elektronsko opremo. Poleg teh dveh področij, podjetje ponuja tudi:

  • svetovanja pri okoljskih izzivih, ki zadevajo odpadne nagrobne sveče, odpadna zdravila in embalažo ali izrabljene avtomobilske gume,
  • organizacijo trženja sekundarnih surovin in okoljskega marketinga ter
  • inženiring pri termični predelavi odpadkov (Waste To Energy).

 

V skrbi za višje cilje, ki si jih zastavlja širša družba, podjetje Trigana organizira in podpira ozaveščanje kupcev o vračanju starih naprav, baterij in akumulatorjev. Zbirna mesta pri distributerjih in izvajalcih javne službe (komunalah) so le vmesna točka. Nova življenjska pot izdelka se začne po kvalitetni predelavi odpadnih produktov. S pravilnim pristopom se zmanjša onesnaževanje okolja, poraba primarnih surovin, hkrati pa pospešuje okoljska zavest posameznika.