Kdo je proizvajalec baterij in akumulatorjev?

Proizvajalec je vsaka pravna oseba, ki ne glede na način prodaje zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet baterije in akumulatorje v Republike Sloveniji, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave ali vozila. Obveznosti proizvajalcev BA so enake, tudi če gre za podjetja, ki se glede na način dobave in prodaje BA med seboj razlikujejo. Delijo se na:
Izvorne proizvajalce, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo in prodajajo baterije in akumulatorje pod svojo blagovno znamko (npr.: avtomobilski akumulatorji, ki jih proizvaja podjetje TAB d.d.). Med izvorne proizvajalce spadajo tudi podjetja, ki BA pridobivajo ali uvažajo iz drugih držav in jih dajejo v promet pod svojo blagovno znamko (npr.: prenosne baterije trgovskih podjetij).
Pridobitelje, ki BA pridobivajo v državah Evropske unije in jih dajejo v promet v Republiki Sloveniji,
Uvoznike, ki BA pridobivajo iz tretjih držav, ki ni niso članice Evropske unije in jih dajejo v promet v Republiki Sloveniji,
Končne uporabnike brez predhodnega dobavitelja, ki BA proizvajajo, pridobivajo ali uvažajo ter dajejo v promet v Republiki Sloveniji izključno zaradi lastne uporabe (npr.: specializirane BA, namenjene za uporabo v laboratorijih ali inštitutih).

Ali so obveznosti končnega uporabnika brez predhodnega pridobitelja enake kot pri proizvajalcih?

DA – razlika je le v tem, da končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja baterij in akumulatorjev, ki jih daje v promet v Republiki Sloveniji ne dobavlja tretjim osebam, ampak jih uporablja pri izvajanju lastne dejavnosti. To velja tudi za baterije in akumulatorje, ki so vgrajeni v naprave ali vozila.
Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja mora zagotavljati izvajanje svojih obveznosti v okviru individualnega ali skupnega načrta ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji.