Kakšne so obveznosti fizičnih oseb?

Odpadne baterije in akumulatorji, ki nastajajo v gospodinjstvih oziroma katerih končni uporabniki so fizične osebe, spadajo med odpadne prenosne baterije in akumulatorje (PBA). Zaradi visoke potrošnje ter posledično velikih količin nastalih odpadkov so bili za doseganje okoljskih ciljev sprejeti ukrepi, ki spodbujajo gospodinjstva k ločenemu zbiranju in pravilnem prepuščanju odpadnih PBA:
– Odpadne PBA je prepovedano odlagati med mešane komunalne odpadke. Gospodinjstva so jih dolžna hraniti in prepuščati ločeno. Za kršitelje so predpisane denarne sankcije,
– Prepuščanje odpadnih PBA je za gospodinjstva brezplačno,
– Gospodinjstva imajo možnost prepuščanja odpadnih PBA na različnih zbirnih mestih,
– Osveščanje gospodinjstev o nevarnih učinkih odpadnih PBA na ljudi in okolje in pravilnem ravnanju z njimi.

Kje gospodinjstva lahko prepustijo odpadne PBA?

– Na prodajnih mestih distributerjev (trgovcev), ki so jih dolžni prevzeti v neomejeni količini. Prepuščanje odpadnih PBA ne sme biti pogojeno z nakupom novih. Distributer jih mora prevzeti tudi če so druge blagovne znamke, kot jo prodaja sam,
– V zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih upravljajo izvajalci javne službe,
– V akcijah zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Običajno jih v lokalnem okolju s premičnimi zbiralnicami organizirajo izvajalci javne službe ali pogodbeni zbiralci.

Zbirna mesta?

Za seznam zbirnih centrov izvajalcev javne službe, kjer gospodinjstva lahko prepuščajo odpadne PBA kliknite tukaj.

Kako je s prepuščanjem avtomobilskih akumulatorjev?

Fizične osebe odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje (ABA) lahko prepustijo v zbirnih centrih ločenih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov ali v akcijah zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Distributerjev zakonodaja ne obvezuje k prevzemanju odpadnih ABA od končnih uporabnikov, kljub temu pa večina izmed njih potrošnikom to omogoča.