Kakšne so obveznosti fizičnih oseb?

Ključne pravice in obveznosti končnih uporabnikov – fizičnih oseb, pri katerih v gospodinjstvih nastaja odpadna EEO, so sledeče:
– Prepuščanje odpadne EEO je za gospodinjstva brezplačno,
– Odpadna EEO se ne sme odlagati med mešane komunalne odpadke,
– Odpadna EEO mora biti shranjena ločeno od ostalih vrst odpadkov, ne sme biti zmečkana, zdrobjena ali drugače uničena ter onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi.

Kje gospodinjstva lahko prepustijo odpadno EEO?

Končni uporabniki – fizične osebe lahko odpadno EEO prepustijo:
– v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih upravljajo izvajalci javne službe,
– na prodajnih mestih distributerjev oziroma trgovcev – samo v primeru nakupa nove opreme (1:1, za isti razred opreme).

Zbirna mesta?

Za seznam zbirnih centrov izvajalcev javne službe, kjer gospodinjstva lahko prepuščajo odpadno EEO kliknite tukaj.

Potrdilo o oddaji odpadne EEO?

Ob oddaji odpadne EEO končni uporabniki – fizične osebe ne prejmejo potrdila o oddaji (evidenčni list)!