Vpis v evidence načrtov ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji:

  1. Odločba o vpisu v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi PBA (št. 35473-7/2013-4)
  2. Odločba o vpisu v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi IBA (št. 35473-13/2013-3)
  3. Odločba o vpisu v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi ABA (št. 35473-14/2013-3)

 

Vpis v evidenco načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo:

  1. Vpis v evidenco načrtov in skupnih načrtov ravnanja z OEEO (zap. št. 4, datum vpisa v evidenco: 14.03.2014)

 

 Vpis v evidenci trgovcev in posrednikov z odpadki:

  1. Potrdilo o vpisu v evidenco trgovcev (št. 35471-173/2013-2)
  2. Potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov (št. 35471-172/2013-2)